Photo of Vicki White

Vicki White

Kitchen Supervisor

Office Location

Cafeteria